Μυοκτονία - Act with a Plan - Απεντομώσεις, απολυμάνσεις, μυοκτονίες, ζιζανιοκτονίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Μυοκτονία

Υπηρεσίες


Για την καταπολέμηση των τρωκτικών είτε αυτά είναι μικροί οικιακοί ποντικοί είτε αρουραίοι, χρησιμοποιούμε διάφορα δολώματα τα οποία περιέχουν ειδικές δραστικές ουσίες, τοποθετημένα σε δολωματικούς σταθμούς. Η απόσταση των δολωματικών σταθμών μεταξύ τους για το μικρό οικιακό ποντίκι είναι 2-5 μέτρα και για τους αρουραίους 5-7 μέτρα.Η τοποθέτηση δολωμάτων σε σταθμούς είναι απαραίτητη γιατί:

Τα τρωκτικά ακολουθούν πάντα τις ίδιες διαδρομές και τρέφονται πάντα σε προφυλαγμένα μέρη.
Αποφεύγουμε ανεπιθύμητους κινδύνους για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα με αυτόν τον τρόπο.
Τα δολώματα προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία ή άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να τα αλλοιώσουν και να μειώσουν την αποτελεσματικότητά τους (ελκυστικότητα-δραστικότητα).
Είμαστε σύμφωνοι με την οδηγία 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος με ειδικά στηρίγματα σε συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες αριθμούνται με ετικέτες επισήμανσης. Έτσι αφ’ ενός ομάδες ζώων που δεν είναι στόχος εξόντωσης όπως σκυλιά-φύλακες, είναι απόλυτα ασφαλείς και αφ’ ετέρου δεν υπάρχει κίνδυνος να διασκορπιστεί το φάρμακο και να έρθει σ’ επαφή με τα προϊόντα σας ή το προσωπικό σας.

Για τον έλεγχο του πληθυσμού και την απαλλαγή ενός χώρου από τρωκτικά θα πρέπει να εφαρμόσουμε ένα
Συστηματικό Πρόγραμμα Μυοκτονίας

Ελέγχουμε το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο. Τοποθετούμε τους δολωματικούς σταθμούς μέσα και έξω από το κτίριο στα κατάλληλα σημεία και στις σωστές θέσεις.
Αφήνουμε τους δολωματικούς σταθμούς με καινούρια δολώματα και ελέγχοντας στη συνέχεια ανά μήνα, προλαβαίνουμε οποιαδήποτε νέα είσοδο τρωκτικών.Μυοκτόνα Φάρμακα

Όλα τα μυοκτόνα φάρμακα που χρησιμοποιούμε και προτείνουμε είναι δολώματα τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπ. Γεωργίας.
Όλα τα μυοκτόνα είναι αντιπηκτικά μυοκτόνα «νέας γενιάς» των οποίων οι δραστικές ουσίες εμποδίζουν την πήξη του αίματος στο συκώτι του τρωκτικού και έχουν την ιδιότητα να ελκύουν τα τρωκτικά με την οσμή τους (δεν την αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη όσφρηση). Η λήψη της δόσης αυτής έχει σαν αποτέλεσμα το τρωκτικό να πεθαίνει 3-10 ημέρες αργότερα και στη συνέχεια να μουμιοποιείται, χωρίς να δημιουργεί δυσάρεστες οσμές.

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού